9597
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/arkiv
9597
Det bygges færre skogsbilveier
statistikk
2008-04-23T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogsveier2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det bygges færre skogsbilveier

I 2007 ble det ferdigstilt 58 kilometer nye skogsbilveier, og 196 kilometer ble ombygd eller omlagt. Det er en nedgang på henholdsvis 10 og 25 kilometer fra året før. Med få unntak har det vært en årlig nedgang i byggingen av skogsbilveier siden begynnelsen av 1990-årene.

Antall kilometer skogsbilvei per km² produktivt skogareal

Bygging av skogsveier. Kilometer

Mest i Sogn og Fjordane og Hordaland

Sogn og Fjordane og Hordaland er de to fylkene hvor det ble bygd flest kilometer nye skogsbilveier. Her ble det ferdigstilt henholdsvis ti og ni kilometer nybygd vei. I Hedmark derimot ble det nesten ikke bygd nye skogsbilveier i 2007.

Kostnader

Totalt ble det bygd og ombygd skogsveier for 84 millioner kroner i 2007. Offentlige tilskudd dekket 26 millioner kroner av kostnadene. De gjennomsnittlige anleggskostnadene per meter skogsbilvei var 247 kroner. Vinterbil- og traktorveier kostet i gjennomsnitt 75 kroner per meter.

Vinterbil- og traktorveier

Vinterbil- og traktorveier har en lavere standard enn skogsbilveiene, og bygges ofte i forbindelse med enkeltstående drifter for å transportere ut tømmeret. Av slike veier ble det bygd 209 kilometer med nye veier og 79 kilometer ble omlagt eller ombygd. Dette var noe mindre nybygging, men litt mer ombygging enn i 2006.

Skogsbilveinettet

Selv om det bygges få nye skogsbilveier, er veinettet i norske skoger likevel svært omfattende. Per 1. januar 2006 var det registrert 48 400 kilometer med skogsbilveier. Til sammenligning er det om lag 93 000 kilometer med offentlige veier i landet.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB