9601
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/arkiv
9601
Mye skogsbilveier - rekordlav nybygging
statistikk
2006-04-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogsveier2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mye skogsbilveier - rekordlav nybygging

I 2005 ble det bare bygd 56 kilometer med nye skogsbilveier. Likevel er det totale skogsbilveinettet omfattende. I januar 2006 var det registrert 48 400 kilometer med skogsbilveier i Norge.

Bygging av skogsveier. 1988-2005. Kilometer

Siden begynnelsen av 1990-tallet har det vært en nedgang i byggingen av skogsveier. I 2005 ble det nybygd 56 kilometer med helårs- og sommerbilveier, en nedgang på 37 kilometer fra året før. I tillegg ble 230 kilometer med nye vinterbilveier og traktorveier ferdigstilt. Det er en nedgang på 75 kilometer fra 2004. Totalt ble det ferdigstilt skogsveier for 97 millioner kroner, 26 millioner mindre enn året før. Offentlige tilskudd dekket 29 millioner, mens skogeierne selv dekket de resterende 68 millionene.

Men selv om det bygges få nye skogsbilveier, er veinettet i norske skoger likevel svært omfattende. Ved årsskiftet var det registrert til sammen 48 400 kilometer med skogsbilveier. Til sammenligning er det 92 500 kilometer med offentlige veier i Norge. I skogfylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark er det flere kilometer skogsbilveier (helårs- og sommerbilveier) enn det er offentlige veier. Aller mest er det i Hedmark som har 11 600 kilometer skogsbilvei.

Formålet med skogsveiene er å gi adgang til skogområder slik at det blir mulig å hogge og uttransportere tømmeret som finnes der. Lengden på veinettet har derfor sammenheng med hvor mye skog som finnes i et område.

Antall kilometer skogsbilvei per km² produktivt skogareal. 2005

Det er store forskjeller mellom fylkene når en sammenligner gjennomsnittlig lengde skogsbilvei per km2 produktivt skogareal. På landsbasis er det 0,7 kilometer med skogsbilvei per km² produktivt skogareal. Størst tetthet er det på Østlandet, i Aust-Agder og Trøndelagsfylkene. Her er det fra 0,6 til 1,1 kilometer skogsbilvei per km² produktivt skogareal. For resten av landet varierer tettheten av veinettet mellom 0,1 til 0,4.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB