54555
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/aar
54555
Oppgang i skogveibyggingen
statistikk
2011-05-02T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogsveier2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i skogveibyggingen

Det ble ferdigstilt 83 kilometer nye helårs bilveier og sommerbilveier i 2010, mens 300 kilometer ble ombygget eller omlagt. Det er en oppgang på henholdsvis 14 og 68 kilometer fra året før.

Bygging av skogsveier. Kilometer

Antall kilometer skogsbilvei per km² produktivt skogareal

Totalt ble det bygd og ombygd skogsveier for 135 millioner kroner i 2010, en økning på 18 millioner kroner fra 2009. Offentlige tilskudd dekket 42 millioner av de totale byggekostnadene. De gjennomsnittlige anleggskostnadene var 288 kroner per meter helårs bilvei og sommerbilvei. Vinterbilveier og traktorveier kostet i gjennomsnitt 84 kroner per meter. Av disse veitypene ble det ferdigstilt 188 kilometer med nye veier, mens 112 kilometer ble omlagt eller ombygd.

Omfattende veinett

Selv om det ferdigstilles få nye skogsbilveier, er veinettet i norske skoger likevel svært omfattende. Det var registrert 48 600 kilometer med helårs bilveier og sommerbilveier per 31. desember 2010. Til sammenligning er det om lag 93 000 kilometer med offentlige veier i landet.

Hva inngår i statistikken?

Et veianlegg blir først registrert i statistikken når det er godkjent som ferdigstilt av skogoppsynet. En del veier blir bygd over flere år, og det som er registrert som ferdigstilt ett enkelt år viser derfor ikke nøyaktig hva som ble bygd det samme året.

Vinterbilveier og traktorveier

Vinterbilveier og traktorveier har en lavere standard enn skogsbilveiene, og de bygges ofte i forbindelse med enkeltstående drifter for å transportere ut tømmeret.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB