213504_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jegerreg/aar
213504
Hver femte mann i Jegerregisteret
statistikk
2016-04-06T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jegerreg, Registrerte jegere, jegeravgift, avlagt jegerprøve, utenlandske jegereJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Jegere som betalte jegeravgift 2015/2016. Litt færre betalte jegeravgift.

Registrerte jegere2015/2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hver femte mann i Jegerregisteret

Nesten en halv million nordmenn stod oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2015/2016. Av disse var 13 prosent kvinner.

Jegerregister
2015-20162015-2016Endring, prosent
Antall personerProsent2014-2015 - 2015-20162011-2012 - 2015-2016
Personer oppført i jegerregisteret482 988100,02,17,9
Menn419 64486,91,76,3
Kvinner63 34413,15,020,3
Personer som løste jegeravgiftskort198 541100,0-0,40,0
Menn182 67892,0-0,8-0,9
Kvinner15 8638,04,711,7
Personer som besto jegerprøven13 899100,02,48,5
Menn10 52375,71,13,6
Kvinner3 37624,36,737,4

Jegerregisteret inneholder adskillig flere personer enn dem som betaler jegeravgiften hvert enkelt år. Ved utgangen av jaktåret 2015/2016 stod 483 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, herav 420 000 menn og 63 000 kvinner. Det er en økning på 9 900 fra jaktåret før. I løpet av ti år har antall registrerte jegere steget med om lag 86 400. Det betyr likevel ikke at det hvert år er nesten en halv million nordmenn som går på jakt da statistikken over aktive jegere viser at dette tallet er langt lavere.

Flere kvinner betalte jegeravgift

I alt 200 600 personer betalte jegeravgiften i jaktåret 2015/2016. Det er 800 færre enn i forrige jaktår. Av dem som betalte jegeravgiften, var 198 500 norske. Kvinner utgjorde 8 prosent av disse. I alt betalte 15 900 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2015/2016, en økning på 5 prosent fra foregående jaktår.

Flest jegere fra Akershus

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som har flest betalende jegere med 18 900, fulgt av Sør-Trøndelag med 15 300. Av alle menn over 16 år betalte 9 prosent jegeravgiften i jaktåret 2015/2016. I Nord-Trøndelag betalte 18 prosent av mennene jegeravgift, mens 4 prosent av mennene fra Oslo gjorde det samme.

Hver fjerde som bestod jegerprøven, var kvinne

I løpet av jaktåret 2015/2016 bestod 13 900 personer jegerprøven. Det er en økning på 300 personer fra jaktåret før. Halvparten av dem som bestod jegerprøven, betalte jegeravgiften samme år. Av alle som bestod prøven, var 24 prosent kvinner.

Flest danske jegere

2 100 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge for jaktåret 2015/2016. Av disse var 40 prosent fra Danmark, 26 prosent fra Sverige og 14 prosent fra Tyskland. Jegere fra 40 land betalte jegeravgiften sist år.