222141_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortejakt/aar
222141
Det felles fortsatt flere hjort enn elg
statistikk
2016-03-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hjortejakt, Hjortejakt, felte hjort, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Antall tillatt felt og felte hjort 2015/2016. Det felles fortsatt flere hjort enn elg. Det ble felt 33 800 hjort i jaktåret 2015/2016.

Hjortejakt2015/2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det felles fortsatt flere hjort enn elg

Det ble felt 33 800 hjort i løpet av jaktåret 2015/2016. Det er en nedgang på 1 400 dyr fra jaktåret før. På landsbasis felles det fortsatt flere hjort enn elg, men det er flere jegere som jakter elg enn hjort.

Felte hjort. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2015-20162015-20162014-2015 - 2015-20162011-2012 - 2015-2016
I alt33 763100,0-3,9-8,3
Hanndyr
Kalv4 47113,2-3,6-7,3
1 1/2 år6 17018,3-7,25,4
Eldre7 24421,5-0,6-10,6
Hunndyr
Kalv4 04812,0-2,1-7,8
1 1/2 år4 77014,1-9,6-11,7
Eldre7 06020,9-1,3-14,5
Figur 1. Andel skutte hjort av fellingskvoten. 2015/2016*
Figur 2. Antall felte hjort per 10 km2 tellende jaktareal. Kommune. 2015/2016*
Figur 3. Antall felte hjort
Figur 4. Kommuner med flest felte hjort. 2015/2016*

* = foreløpige tall

Den totale fellingskvoten var på 54 100 hjort, og fellingsprosenten ble dermed 62 prosent. Antall fellingstillatelser gikk ned med om lag 400 dyr fra jaktåret 2014/2015. I samme jaktår ble det felt 31 100 elg.

Størst nedgang i Sogn og Fjordane

Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere utbytte i Sogn og Fjordane. I alt ble det felt 9 700 dyr av en kvote på 15 200 i dette fylket. Sammenlignet med året før var det en nedgang på 664 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 9 100 og 6 700 dyr. Blant disse to fylkene var nedgangen størst i Hordaland med 606 dyr. I Møre og Romsdal ble det felt 202 færre enn foregående jaktår.

Flest hjorter felt på Hitra

Hitra er den kommunen hvor det ble felt flest hjort i 2015/2016. I alt ble 949 dyr felt i denne trønderske øykommunen. Deretter fulgte Kvinnherad i Hordaland med 867 dyr.

Flere elgjegere enn hjortejegere

Til sammen jaktet 45 400 personer hjort i jaktåret 2014/2015. Det tilsvarer en økning på 1 200 personer fra jaktåret før. Til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere som jakter elg enn hjort. I 2014/2015 var det 61 200 personer som jaktet elg.