222143_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
222143
Nedgangen fortsetter for elgjakta
statistikk
2016-03-18T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Antall tillatt felte og felte elg 2015/2016. Nedgangen fortsetter for elgjakta. I 2015/2016 ble det felt 31 100 elg.

Elgjakt2015/2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgangen fortsetter for elgjakta

I alt ble det felt 31 100 elg i løpet av jaktåret 2015/2016. Det er 2 000 færre enn foregående jaktår. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark.

Felte elg. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2015-20162015-20162014-2015 - 2015-20162011-2012 - 2015-2016
I alt31 131100,0-6,2-14,6
Hanndyr
Kalv5 26616,9-5,2-9,0
1 1/2 år5 42817,4-7,4-15,2
Eldre6 83722,0-6,2-13,9
Hunndyr
Kalv5 03716,2-3,2-6,9
1 1/2 år3 73712,0-5,7-21,0
Eldre4 82615,5-9,5-21,7
Figur 1. Felte elg i Norge
Figur 2. Andel skutte elg av fellingskvoten. 2015/2016*
Figur 3. Antall felte elg per 10 km² tellende jaktareal. Kommune. 2015/2016*
Figur 4. Kommuner med flest felte elg. 2015/2016*

* = foreløpige tall

For jaktåret 2015/2016 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 40 700 dyr totalt. Det er en nedgang på drøyt 2 600 dyr fra forrige jaktår, og med det endte fellingsprosenten på 76 prosent. Telemark hadde størst reduksjon i antall fellingstillatelser med om lag 1 000 dyr.

Størst nedgang i Hedmark og Buskerud

I Hedmark og Buskerud ble det felt henholdsvis 5 400 og 2 300 dyr i jaktåret 2015/2016. Det er en nedgang på henholdsvis 12 og 10 prosent fra jaktåret før. Hedmark er det største elgfylket målt etter både antall fellingstillatelser og antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 7 400 elg der, og det er omtrent 300 færre enn jaktåret før. Med unntak av fire kommuner ble det felt færre elg i alle Hedmarks-kommunene. 

Etter Hedmark hadde Nord-Trøndelag og Nordland de høyeste fellingstallene med henholdsvis 5 400 og 3 700 felte dyr. Det innebærer en nedgang på 154 felte dyr i Nord-Trøndelag og en liten oppgang på 46 felte dyr i Nordland.

Steinkjer på fellingstoppen

Som året før ble det felt flest elg i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag, med 861 felte elg. Steinkjer lå godt foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt 669 dyr.

Flere elgjegere enn hjortejegere

I jaktåret 2014/2015 var det 61 200 personer som jaktet elg, og 45 400 som jaktet hjort.