Fiskeri2018, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Fiskeri - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
29. august 2007 2007 Fangstverdien aukar
8. februar 2007 2006 Redusert fangst - uendra førstehandsverdi
29. august 2006 2006 Mindre fangst, auka fangstverdi
8. februar 2006 2005 Oppgang i sildefisket
2. september 2005 2005 Lita endring i fiskefangsten
8. februar 2005 2004 Høgare prisar - same fangstmengd
25. august 2004 2004 Stabil fiskefangst
3. februar 2004 2003 Mindre fisk til lågare prisar
28. august 2003 2003 Rekordstor fangst av kolmule
6. februar 2003 2002 Mindre sild, meir lodde
29. august 2002 2002 Liten endring i total fangstmengd og -verdi
1. februar 2002 2001 Verdien av fisket passerte 11 milliardar
30. august 2001 2001 Same fangstmengd, høgare fangstverdi
15. februar 2001 2000 Stabil fiskefangst
1. september 2000 2000 Større fangstmengd, lågare verdi

Arkiv for Fiskeri - årleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
29. august 2007 2007 Fangstverdien aukar
8. februar 2007 2006 Redusert fangst - uendra førstehandsverdi
29. august 2006 2006 Mindre fangst, auka fangstverdi
8. februar 2006 2005 Oppgang i sildefisket
2. september 2005 2005 Lita endring i fiskefangsten
8. februar 2005 2004 Høgare prisar - same fangstmengd
25. august 2004 2004 Stabil fiskefangst
3. februar 2004 2003 Mindre fisk til lågare prisar
28. august 2003 2003 Rekordstor fangst av kolmule
6. februar 2003 2002 Mindre sild, meir lodde
29. august 2002 2002 Liten endring i total fangstmengd og -verdi
1. februar 2002 2001 Verdien av fisket passerte 11 milliardar
30. august 2001 2001 Same fangstmengd, høgare fangstverdi
15. februar 2001 2000 Stabil fiskefangst
1. september 2000 2000 Større fangstmengd, lågare verdi

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB