Rekordhøy tømmerpris

Publisert:

I gjennomsnitt fikk skogeierne i 2. kvartal 2018 400 kroner per kubikkmeter, 15 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hovedårsaken til prisøkningen er at massevirkeprisen steg kraftig i 2. kvartal.

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,8 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2. kvartal 2018, som innebærer en vekst på 6 prosent fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, som er en økning på 22 prosent fra samme kvartal året før.

Figur 1

Avvirket kvantum og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Massevirkeprisen økte mest

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 400 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2. kvartal 2018. Det er 52 kroner mer enn i samme kvartal 2017. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 8 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 32 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

2. kv. 2017 2. kv. 2018
Skurtømmer gran 464 502
Skurtømmer furu 446 463
Massevirke gran 217 274
Massevirke furu 194 256
Alle sortiment 348 400

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

2. kv. 2017 2. kv. 2018
Østfold 187098 198101
Akershus/Oslo 191312 219893
Hedmark 704701 745691
Oppland 368098 352980
Buskerud 255545 254635
Vestfold 84814 106623
Telemark 184172 181593
Aust-Agder 97490 107282
Trøndelag 209990 260151

Eksporterte en tredjedel av hogsten

Det ble eksportert 962 000 kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2018. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 er det en nedgang på 58 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 54 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som i samme tidsrom året før.

 

Kontakt