Mer hogst og høyere priser

Publisert:

Skogeierne fikk 25 kroner mer per kubikkmeter tømmer solgt til industriformål i 2017 enn året før. Hogsten økte med 2 prosent i samme periode.

Skogeierne solgte om lag 10,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2017, viser statistikken over Skogavvirkning for salg. Dette er 189 000 kubikkmeter mer enn i 2016. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,7 milliarder kroner, som er en økning på 10 prosent fra året før. 

Figur 1. Avvirket kvantum av industrivirke for salg

Avvirket
1986/87 9108
1987/88 9962
1988/89 10225
1989/90 10534
1990/91 9443
1991/92 8889
1992/93 9043
1993/94 8046
1994/95 8871
1995/96 7384
1996 8212
1997 8543
1998 7670
1999 8423
2000 8156
2001 8396
2002 8051
2003 7698
2004 8182
2005 9067
2006 7282
2007 8212
2008 8071
2009 6631
2010 8322
2011 8584
2012 8787
2013 8889
2014 9808
2015 10113
2016 10304
2017 10491

Høyere tømmerpriser

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 354 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2017. Det er 25 kroner mer enn året før.

- Det som bidrar mest til prisøkningen, er høyere pris på skurtømmer av gran, opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset. – Grantømmerprisen har steget 9 prosent, mens prisen for skurtømmer av furu økte med 3 prosent, sier han.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg. Løpende kroneverdi og 2017-kroner

Løpende kroneverdi 2017-kroner
1996 329 509
1997 344 519
1998 340 502
1999 334 481
2000 322 450
2001 327 444
2002 294 394
2003 290 379
2004 299 389
2005 312 400
2006 318 398
2007 375 467
2008 364 436
2009 307 360
2010 355 407
2011 362 409
2012 328 369
2013 309 340
2014 349 376
2015 339 358
2016 329 335
2017 354 354

Stabil eksport

Tømmereksporten i 2017 var på 3,5 millioner kubikkmeter. Det er om lag på samme nivå som året før. Vel 2,0 millioner kubikkmeter av eksportvolumet i 2017 var massevirke. Det utgjør nesten halvparten av alt massevirke som ble hogd.

Forbruk av ved på 2 millioner kubikkmeter

I tillegg til salgsavvirkningen viser beregninger at det ble brukt ved i hytter og husholdninger tilsvarende 2 millioner kubikkmeter norsk rundvirke.

 

Kontakt