Beste tømmerpris siden 2008

Publisert:

Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet gikk litt ned.

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2018, som innebærer en nedgang på 141 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, som er en økning på 8 prosent fra året før.

Figur 1

Figur 1. Gjennomsnittspris per kubikkmeter og avvirket kvantum, etter kvartal

Massevirkeprisen økte med 25 prosent

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 395 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 1. kvartal 2018. Det er 48 kroner mer enn i samme kvartal 2017. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 9 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 25 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

1. kv. 2017 1. kv. 2018
Skurtømmer gran 459 500
Skurtømmer furu 447 464
Massevirke gran 210 264
Massevirke furu 193 241
Alle sortiment 347 395

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Utvalgte fylker

1. kv. 2017 1. kv. 2018
Østfold 203125 197733
Akershus/Oslo 202579 230118
Hedmark 884814 820092
Oppland 406656 363560
Buskerud 332337 305311
Vestfold 81971 88730
Telemark 175656 177784
Aust-Agder 96898 91382
Trøndelag 261853 276129

Eksporten økte

Det ble eksportert 879 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2018. Sammenlignet med 1. kvartal 2017 er det en oppgang på 70 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 57 prosent av det eksporterte tømmeret, omtrent som i samme tidsrom året før.

 

Kontakt