Tabell

Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstyper. Median1
Median inntekt etter skattProsent2
20142013 - 20142009 - 2014
1Personer i studenthusholdninger er utelatt.
2I faste kroner
Alle husholdninger478 7001,010,8
Aleneboende under 45 år275 0000,75,5
Aleneboende 45-64 år309 2001,110,5
Aleneboende 65 år og eldre248 4002,117,4
Par uten barn, eldste person under 45 år569 1001,01,5
Par uten barn, eldste person 45-64 år707 6002,016,3
Par uten barn, eldste person 65 år og eldre533 1002,221,1
Par med barn, yngste barn 0-6 år721 7001,18,2
Par med barn, yngste barn 7-17 år831 4001,411,8
Par med voksne barn, yngste barn 18 år og eldre924 6001,614,1
Enslig mor/far med barn 0-17 år391 6000,75,5
Enslig mor/far med voksne barn, 18 år og eldre513 3001,010,1