Tabell

Desilfordelt berekna nettoformue, gjennomsnitt og lågaste verdi i desil for hushald1
2014
Del av berekna nettoformue (prosent)Gjennomsnitt (kr)Lågaste verdi i desil (kr)
1Studenthushald er utelatne
I alt100,02 136 100:
Desil 1-4,8-1 026 600:
Desil 2-0,3-73 400-220 600
Desil 30,355 3001 300
Desil 41,8381 500163 200
Desil 54,2888 300626 000
Desil 66,71 441 8001 155 700
Desil 79,72 070 1001 739 300
Desil 813,32 848 1002 422 300
Desil 919,04 048 9003 333 200
Desil 1050,210 727 5004 990 000
Høgaste 5 prosent36,615 623 1006 970 700
Høgaste 1 prosent19,040 619 50014 844 700
Høgaste 0,1 prosent8,8188 168 80060 257 900