Hushalda sine inntekter og formue2012

Statistikken blir no publisert saman med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhald