155046_tabell_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifformue/aar
155046_tabell
statistikk
2014-01-17T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
true

Hushalda sine inntekter og formue2012

Statistikken blir no publisert saman med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhald