Statistikkområde

Helse: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kvalitet i IPLOS-registeret. 2015

  Notater 2016/24

  Dette notatet presenterer en gjennomgang av kvaliteten på dataene over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som landets kommuner har levert til IPLOS-registeret i 2015.

  Publikasjon
 • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

  Notater 2016/23

  Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske metoder.

  Publikasjon
 • Årsrapport 2015

  Notater 2016/11

  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2015.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015

  Notater 2015/45

  Denne rapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2015.

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2015/40

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014

  Notater 2015/20

  Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2014 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2015/16

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra egne fagsystemer i pleie og omsorg til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer til registeret.

  Publikasjon
 • Etterspørselen etter individrettede tjenester hvor det offentlige sørger for mye av tilbudet

  Notater 2015/11

  Formålet med dette notatet er å presentere resultater og resonnementer fra empirisk forskning som er relevant når man skal tallfeste hvordan endringer i priser og inntekt(er) påvirker produksjonen av tjenester som er individrettede, men som i stor...

  Publikasjon
 • Helsestatistikk og styringsdata går hand i hand

  Sentrale helsemyndigheiter ønskjer gode styringsdata om helsetenester og helseforhold. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk tek sikte på å samordne behov for informasjon om helse- og omsorgstenesta og sosialtenesta.

  Artikkel
 • Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2015/01

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

  Publikasjon
 • Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2013

  Notater 2014/22

  Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2013 gjennomføres i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for rusmiddelforskning. Årets undersøkelse var andre runde i denne årlige undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk i Norge 2012

  Notater 2014/21

  Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler 2012 er gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning. Det er gjennomført undersøkelser om samme tema tidligere, men dette er første runde av det som skal bli e...

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret

  Notater 2014/20

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra eget fagsystem i pleie og omsorg til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 personer. Dette innebærer at SSB kontrollerer mer enn 10 millioner registrer...

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

  Notater 2014/03

  Levekårsundersøkelsen om helse omsorg og sosial kontakt gjennomføres hvert tredje år og er en del av Statistisk sentralbyrås samlede levekårsundersøkelser. Dette notatet beskriver og dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen i 2012.

  Publikasjon
 • Årsrapport 2013. Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2014/01

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

  Publikasjon