Notater 2016/23

En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske metoder.

Det gir en innføring i

• Planlegging av utvalgsundersøkelser, både for person/husholdnings- og bedriftsundersøkelser

• Basis statistikkbegreper og de viktigste estimeringsmetodene i design-basert tilnærming i utvalgsundersøkelser

• Teoretiske og vitenskapelige betraktninger rundt modell-basert og design-basert tilnærming

• Modellbaserte estimeringsmetoder

• Tre forskjellige variansmål

• Behandling av frafall ved vekting og imputering

• Multippel imputering for frafall

Matematiske utledninger og formelbruk er holdt til et minimum, men noe formelbruk er uunngåelig for å tilegne seg en viss basis forståelse av sannsynlighet, viktige statistikkbegreper og det statistiske språket. Kompendiet inkluderer noe mer, delvis avansert, materiale som ikke er med i kurset. Disse temaene er stjernemerket. Kapittel 7 om økonomiske undersøkelser er basert på SSB-kurset av Tora Löfgren og Svetlana Badina. Appendikset om funksjoner i R er skrevet av Melike Ogus Alper.

Om publikasjonen

Tittel

En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

Ansvarlig

Jan F. Bjørnstad

Serie og -nummer

Notater 2016/23

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9389-4

Antall sider

98

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt