Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikken Spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Arkiv for Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. juni 2013 2012 Private står for 9 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten
18. juni 2012 2011 Stabil spesialisthelsetjeneste
1. desember 2011 2010 Både opp og ned i spesialisthelsetjenesten
28. juni 2011 2010 Både opp og ned i spesialisthelsetjenesten
15. september 2010 2009 Avtakende vekst i statlig spesialisthelsetjeneste
29. oktober 2009 2008 Økt ressursbruk i statlig spesialisthelsetjeneste
30. oktober 2008 2007 Høyere driftskostnader i statlig spesialisthelsetjeneste
25. oktober 2007 2006 Sterk vekst i driftskostnadene