Statistikkområde

Energi og industri: Olje og gass

Alt innhold for delområdet olje og gass

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Industriomsetningen falt i siste tremånedersperiode

  Industriomsetningen gikk ned med 1,3 prosent i perioden mai-juli 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2017 var det derimot en oppgang på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1 prosent i perioden mai-juli 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juni til juli 2017, auka industriproduksjonen med 1,9 prosent.

  Artikkel
 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda på 720 millionar liter, omtrent same volum som i juli 2016. Det vart selt 116 millionar liter bilbensin,  omtrent som i fjor. Salet av autodiesel enda på 257, ein auka på nesten 9 millionar liter frå juli...

  Artikkel
 • Gassprisen trakk ned PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) falt fra juni til juli. Det var femte måned på rad med nedgang. Denne gangen var det et fall i prisene på naturgass som var viktigste bidragsyter.

  Artikkel
 • Snart i mål med transportmålet for 2020

  I 2015 hadde Norge en fornybarandel i transport på nesten 9 prosent og vi har dermed nesten nådd målet for 2020. Dette til tross for en svært lav fornybarandel i transport opprinnelig.

  Artikkel
 • Liten auke i industriproduksjonen i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein liten auke på 0,7 prosent i 2. kvartal 2017 samanlikna med 1. kvartal, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå mai til juni 2017, fall derimot industriproduksjonen med 0,6 prosent.

  Artikkel
 • Industriomsetningen falt i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned med 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2017 var det derimot en liten oppgang på 0,2 prosent.

  Artikkel
 • Redusert sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 778 millionar liter, som utgjer ein reduksjon på 21 millionar liter frå juni sist år. Det vart selt 105 millionar liter bilbensin, som er ein nedgang på 5 millionar liter. Salet av autodiesel gjekk ned 6 mill...

  Artikkel
 • Prisfall på energi

  Nedgangen i produsentprisindeksen fra mai til juni 2017 kommer av prisfall på energivarer på 5,6 prosent. Lavere priser på olje, petroleumsprodukter og elektrisitet var årsaken til fallet.

  Artikkel
 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein svak auke på 0,4 prosent i perioden mars-mai 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå april til mai 2017, fall industriproduksjonen med 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Stabil industriomsetning

  Industriomsetningen gikk opp med 0,2 prosent i perioden mars-mai 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Betydelig omsetningsvekst i metallindustri var viktigste bidrag til den marginale oppgangen.

  Artikkel
 • Et mer globalisert næringsliv

  Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet, og nesten halvparten av disse foretakene har nordiske eiere. Imidlertid er det foretak med amerikanske eiere som bidrar mest til norsk verdiskaping.

  Artikkel
 • Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv

  Fra 2010 til 2016 har totalt energiforbruk i norsk økonomi steget mindre enn produksjonsøkningen. Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv.

  Artikkel
 • Industrien trakk ned energiforbruket i norsk økonomi

  Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var 553 TWh i 2016, en nedgang på 7 prosent fra året før. Dette skyldes i hovedsak nedgang i forbruket i industrien på 13 prosent.

  Artikkel
 • Energiforbruket økte mest i tjenesteyting

  I 2016 økte netto innenlands energiforbruk med 1,5 prosent og utgjorde 215 TWh. Med en vekst på 7 prosent var offentlig og privat tjenesteyting den forbruksgruppen med størst økning i forbruket.

  Artikkel