Et mer globalisert næringsliv

Publisert:

Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet, og nesten halvparten av disse foretakene har nordiske eiere. Imidlertid er det foretak med amerikanske eiere som bidrar mest til norsk verdiskaping.

I 2015 økte antallet utenlandskontrollerte foretak med drøyt 280 enheter, og totalt var det mer enn 7 200 slike foretak i Norge. Disse foretakene sysselsatte 337 000 personer og omsatte for 1 326 milliarder kroner. Dette utgjorde 21 prosent av sysselsettingen og 27 prosent av omsetningen innenfor norsk næringsliv. Målt i antall sysselsatte var det nesten ingen endring fra 2014 til 2015, mens omsetningen gikk ned 11 prosent i samme tidsrom.

Flest kontrollert fra Sverige

Om lag 80 prosent av de utenlanskontrollerte norske foretakene eies fra land i EU. Målt i antall enheter var Sverige desidert største eierland med 2 200 foretak. Danmark var nest størst og nærmer seg 1 000 foretak, mens Storbritannia inntok tredjeplass med knapt 700 foretak. Målt i omsetning var imidlertid USA det viktigste eierlandet med en andel på 21 prosent. På de neste plassene fulgte Sverige med 17 prosent og Storbritannia med 11 prosent.

Økende nordisk dominans

Drøyt 3 500 norske foretak eies fra andre nordiske land. Dette er mer enn 200 flere enn i 2014 og utgjør nesten halvparten av de utenlandskontrollerte foretakene. Dersom utviklingen brytes ned på land, var det Sverige og Danmark som sto for brorparten av veksten med en oppgang på henholdsvis 110 og 65 enheter. Antall foretak som eies fra Finland, økte med 39. Derimot gikk antall foretak som eies fra Island, ned med 13 enheter. Av landene utenfor Norden var det Nederland som hadde sterkest vekst i antall enheter. Like etter fulgte Frankrike og Litauen.

«America first»

Foretak som eies fra USA, sto for 22 prosent av bearbeidingsverdien til utenlandskontrollerte norske foretak, og mye av denne verdiskapingen foregikk innenfor utvinning av olje og gass samt tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass. På de neste plassene fulgte Sverige med 15 prosent og Storbritannia med 13 prosent. For Sveriges del var det varehandel og oppføring av bygninger som skapte høyest bearbeidingsverdi, mens det var utvinning av olje og gass også for Storbritannia.

Figur 1. Andel av bearbeidingsverdi etter land. 2015

Bearbeidingsverdi
USA 22 % 94766729
Sverige 15 % 64326783
Storbritannia 13 % 56805160
Nederland 11 % 45993938
Frankrike 8 % 33198908
Tyskland 6 % 27415539
Danmark 6 % 26126521
Øvrige 19 % 80768418

Redusert verdiskaping

Samlet bearbeidingsverdi for utenlandskontrollerte norske foretak var 8 prosent lavere enn i 2014 og endte på 429 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde en fjerdedel av verdiskapingen innenfor norsk næringsliv i 2015. Norske foretak som eies fra EU eller fra USA, hadde en samlet bearbeidingsverdi på 385 milliarder kroner. Det vil si hele 90 prosent av totalverdien. 

Kontakt