Stabil industriomsetning

Publisert:

Industriomsetningen gikk opp med 0,2 prosent i perioden mars-mai 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Betydelig omsetningsvekst i metallindustri var viktigste bidrag til den marginale oppgangen.

Indeksnivået for industriomsetningen var 137,9 (2005=100) i perioden mars-mai 2017, mot 137,6 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall, i henhold til statistikken Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

Jan. 2007 134.7
Feb. 2007 134.9
Mar. 2007 138.1
Apr. 2007 140.1
Mai 2007 143.4
Juni 2007 143.3
Juli 2007 140.8
Aug. 2007 140.7
Sep. 2007 139.1
Okt. 2007 141.3
Nov. 2007 141.7
Des. 2007 142.9
Jan. 2008 144.5
Feb. 2008 145.8
Mar. 2008 145.6
Apr. 2008 146.2
Mai 2008 146.8
Juni 2008 149.4
Juli 2008 151.3
Aug. 2008 151.5
Sep. 2008 152.4
Okt. 2008 150.3
Nov. 2008 148.2
Des. 2008 144
Jan. 2009 142.5
Feb. 2009 141.3
Mar. 2009 142
Apr. 2009 139.5
Mai 2009 137.2
Juni 2009 133.5
Juli 2009 132.8
Aug. 2009 134
Sep. 2009 135.9
Okt. 2009 137
Nov. 2009 137.1
Des. 2009 137.4
Jan. 2010 137.1
Feb. 2010 136
Mar. 2010 135.1
Apr. 2010 135.5
Mai 2010 136.3
Juni 2010 137.5
Juli 2010 138.2
Aug. 2010 136.8
Sep. 2010 134.5
Okt. 2010 134.7
Nov. 2010 137.3
Des. 2010 138.3
Jan. 2011 137.4
Feb. 2011 136.6
Mar. 2011 135.4
Apr. 2011 136.7
Mai 2011 136.4
Juni 2011 137.9
Juli 2011 136.7
Aug. 2011 136.2
Sep. 2011 136.1
Okt. 2011 137.1
Nov. 2011 139.1
Des. 2011 141.6
Jan. 2012 143.4
Feb. 2012 144
Mar. 2012 143.8
Apr. 2012 142.7
Mai 2012 143.2
Juni 2012 142.8
Juli 2012 143.8
Aug. 2012 143.6
Sep. 2012 144.9
Okt. 2012 145
Nov. 2012 145.8
Des. 2012 145.4
Jan. 2013 146.6
Feb. 2013 145.5
Mar. 2013 146.7
Apr. 2013 146
Mai 2013 146.2
Juni 2013 147.5
Juli 2013 150.9
Aug. 2013 153.6
Sep. 2013 153.9
Okt. 2013 152.1
Nov. 2013 151.7
Des. 2013 151.2
Jan. 2014 150.2
Feb. 2014 151
Mar. 2014 149.9
Apr. 2014 151.5
Mai 2014 150.3
Juni 2014 149.5
Juli 2014 148.5
Aug. 2014 151
Sep. 2014 151.3
Okt. 2014 151.8
Nov. 2014 150.8
Des. 2014 152.3
Jan. 2015 150.2
Feb. 2015 149.8
Mar. 2015 150.6
Apr. 2015 152.8
Mai 2015 152.1
Juni 2015 150.5
Juli 2015 149
Aug. 2015 148.5
Sep. 2015 147.8
Okt. 2015 147.8
Nov. 2015 145.1
Des. 2015 144.2
Jan. 2016 141.8
Feb. 2016 140
Mar. 2016 138.2
Apr. 2016 137.3
Mai 2016 139.3
Juni 2016 139.3
Juli 2016 139.1
Aug. 2016 137.1
Sep. 2016 136.4
Okt. 2016 135.4
Nov. 2016 135
Des. 2016 134.4
Jan. 2017 136.2
Feb. 2017 137.6
Mar. 2017 138.9
Apr. 2017 138.9
Mai 2017 137.9

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og seongjusterte tall

Tremånedersendring: vekst i metallindustrien

Industriomsetningen var om lag uendret i perioden mars-mai 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. En nedgang på hjemmemarkedet ble oppveid av en økning i eksportmarkedet.

Den største bidragsyteren til den marginale økningen i industriomsetningen var metallindustri, der underaggregatet ikke-jernholdige metaller stod for veksten. Bedrede markedspriser for metaller var en viktig årsak til denne veksten. Av andre næringer som også bidro til økt omsetning var kjemiske råvarer og maskinreparasjon og -installasjon.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinindustri
Jan. 2011 144.3 152.4 121.6 126.9 187.1
Feb. 2011 145.1 151.4 124.0 120.9 171.2
Mar. 2011 145.6 148.6 120.9 113.3 173.7
Apr. 2011 147.2 149.7 120.3 124.2 165.5
Mai 2011 146.2 151.4 120.8 120.7 174.5
Juni 2011 148.0 146.0 118.5 121.0 170.7
Juli 2011 146.0 144.9 120.0 105.9 174.1
Aug. 2011 148.2 139.9 118.6 103.0 166.3
Sep. 2011 149.4 144.0 120.3 103.5 173.4
Okt. 2011 150.8 146.7 117.6 106.4 177.2
Nov. 2011 151.9 151.1 113.8 118.9 180.2
Des. 2011 151.1 152.3 109.9 128.4 195.0
Jan. 2012 153.4 152.3 108.9 141.0 197.5
Feb. 2012 154.6 152.6 108.4 142.7 202.5
Mar. 2012 159.9 155.6 110.1 135.0 197.0
Apr. 2012 158.7 155.8 108.8 129.1 202.0
Mai 2012 158.9 154.1 106.8 137.0 212.5
Juni 2012 155.2 147.4 104.9 145.5 210.8
Juli 2012 156.0 146.8 103.9 154.5 210.7
Aug. 2012 155.5 153.1 104.4 140.5 206.5
Sep. 2012 155.3 158.3 99.6 147.3 215.0
Okt. 2012 153.6 156.9 98.1 142.9 227.5
Nov. 2012 154.2 151.1 97.6 153.3 229.4
Des. 2012 158.1 151.9 100.0 142.9 229.6
Jan. 2013 160.8 154.9 98.7 147.3 236.2
Feb. 2013 160.7 156.8 96.8 134.3 238.7
Mar. 2013 160.1 156.4 96.4 136.3 235.3
Apr. 2013 162.0 153.6 95.6 126.5 233.6
Mai 2013 165.8 149.4 95.2 134.8 240.2
Juni 2013 166.4 146.2 92.5 139.8 261.5
Juli 2013 169.3 147.2 92.3 160.7 271.0
Aug. 2013 170.0 151.1 91.6 161.3 274.6
Sep. 2013 170.5 158.5 92.8 157.3 275.3
Okt. 2013 169.9 157.0 92.6 142.0 264.8
Nov. 2013 168.3 155.9 93.2 142.7 279.0
Des. 2013 170.2 150.6 94.2 147.1 277.0
Jan. 2014 168.1 152.7 96.1 144.2 273.4
Feb. 2014 168.3 152.4 96.5 157.1 264.0
Mar. 2014 165.8 148.7 95.3 161.7 256.9
Apr. 2014 170.3 146.5 94.8 166.0 265.3
Mai 2014 171.5 144.6 93.9 155.6 261.3
Juni 2014 172.7 142.3 96.2 150.7 268.8
Juli 2014 170.8 139.7 97.6 144.7 275.7
Aug. 2014 172.2 137.4 101.5 152.0 307.9
Sep. 2014 173.2 134.7 101.5 150.7 306.8
Okt. 2014 173.3 132.5 104.7 161.9 305.3
Nov. 2014 174.2 134.7 105.1 158.5 289.6
Des. 2014 175.5 134.4 110.0 156.6 296.2
Jan. 2015 177.4 129.5 110.7 140.6 303.4
Feb. 2015 176.8 123.1 113.6 143.3 305.1
Mar. 2015 176.6 126.7 112.8 140.4 316.3
Apr. 2015 177.5 129.5 114.0 154.3 306.1
Mai 2015 178.4 130.9 112.8 148.8 301.6
Juni 2015 179.0 131.7 112.4 144.4 282.6
Juli 2015 179.1 132.0 110.7 138.3 273.4
Aug. 2015 180.6 130.2 109.9 134.6 262.9
Sep. 2015 180.4 131.9 108.9 134.1 254.4
Okt. 2015 181.6 134.5 104.6 122.5 255.3
Nov. 2015 183.0 136.6 103.0 110.5 241.0
Des. 2015 185.6 132.6 100.7 113.8 236.3
Jan. 2016 186.7 126.0 101.4 121.9 222.0
Feb. 2016 190.2 116.6 101.1 120.5 210.7
Mar. 2016 192.2 110.9 101.2 111.2 202.6
Apr. 2016 193.3 108.6 101.6 103.4 195.1
Mai 2016 192.5 113.5 100.8 113.2 189.8
Juni 2016 193.8 114.4 101.9 116.8 171.6
Juli 2016 194.2 113.8 104.0 115.0 166.4
Aug. 2016 194.2 113.4 104.6 103.5 161.8
Sep. 2016 194.5 106.3 105.4 101.0 168.0
Okt. 2016 195.5 101.9 103.4 101.8 161.3
Nov. 2016 196.3 96.2 105.2 106.2 147.0
Des. 2016 196.0 102.0 105.5 101.9 131.5
Jan. 2017 196.5 120.5 108.6 98.6 126.9
Feb. 2017 196.7 133.1 111.8 90.5 130.6
Mar. 2017 196.9 140.1 115.8 95.0 126.6
Apr. 2017 194.7 134.3 118.0 93.6 125.7
Mai 2017 189.8 132.7 121.7 90.6 121.1

I motsatt retning trakk næringsmiddelindustri, som hadde en betydelig nedgang i denne perioden. Redusert omsetning for maskinindustri og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri bidro også til å dempe oppgangen i industriomsetningen.    

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen fra april til mai

Industriomsetningen viste en nedgang på 2,2 prosent fra april til mai 2017, viser sesongjusterte månedstall. Det største bidraget til å trekke ned omsetningen kom fra bygging av skip og oljeplattformer, med et fall på 17 prosent. Maskinreparasjon og -installasjon viste også kraftig nedgang. Årsaken knyttes til ferdigstilte prosjekter og store leveranser hos noen få enkeltaktører som ble fakturert i april. I tillegg var det redusert omsetning innen næringsmiddelindustri og maskinindustri som førte til den samlede nedgangen i industriomsetningen i mai.

Månedsendring: liten oppgang i Norge og nedgang i eurosonen i april 2017

Norsk industriomsetning opplevde en liten positiv endring på 0,6 prosent fra mars til april 2017, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen gikk ned med 0,7 prosent i samme periode. Ellers i Norden viste Sverige og Danmark en nedgang på henholdsvis 4,8 og 3,1 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Kontakt