375860_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/sti/aar-endelige
375860
statistikk
2019-04-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
sti, Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifterIndustri og bergverksdrift, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
true

Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift2017, endelige tall

Innhold

Publisert:

Fra og med 5. november 2019 vil ‘Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift’ bli publisert i statistikken ‘Næringenes økonomiske utvikling’.

Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift. Endelige tall
2017Endring i prosent
2016 - 20172007 - 2017
1Til faktorpriser
Foretak
Foretak (antall)17 699-0,93,0
Sysselsatte (antall)226 323-1,3-11,2
Omsetning (mill. kr)812 6083,714,6
Produksjonsverdi (mill. kr)733 1503,812,2
Bearbeidingsverdi (mill. kr)1204 7982,110,3
Brutto driftsresultat (mill. kr)65 5554,1..
 
Bedrifter
Bedrifter (antall)19 614-0,73,9
Sysselsatte (antall)226 883-1,3-10,7
Lønnskostnader (mill. kr)139 0011,213,4
Produksjonsverdi (mill. kr)805 4985,87,3
Bearbeidingsverdi (mill. kr)1206 9103,88,7