08.04 Industri, produksjonsindeks

 Tidligere publiserte tabeller. 2009
Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Sesongjustert (06.02.2009)
Produksjonsindeks . 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Sesongjustert (06.02.2009)
Produksjonsindeks (06.02.2009)
Produksjonsindeks (06.02.2009)
Produksjonsindeks (06.02.2009)
Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Virkedagkorrigerte, sesongjusterte og Trendserier (06.02.2009)
Vekter (06.02.2009)
Produksjonsindeksen for industrien. Desember 2008. Prosentvis endring (06.02.2009)