08.04 Industri, produksjonsindeks

 Tidligere publiserte tabeller. 2005
Tabell 1:  Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Sesongjustert (07.04.2005)
Tabell 2:  Produksjonsindeks . 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Sesongjustert (07.04.2005)
Tabell 3:  Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Ukekorrigert (07.04.2005)
Tabell 4:  Produksjonsindeks . 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Ukekorrigert (07.04.2005)
Tabell 5:  Produksjonsindeks . 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Råserier (07.04.2005)
Tabell 6:  Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Ukekorrigerte, sesongjusterte og Trendserier (07.04.2005)
Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2005. Prosentvis endring (07.04.2005)