437154_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
437154
statistikk
2021-04-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmars 2021, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

SSB har tidlegare innhenta for låge tal for sal av marine gassoljer og autodiesel tilbake til 2012. Månadstal er retta for 2020 og for jan-feb 2021. Denne rettinga medfører at månadstal for 2020 og 2021 ikkje er samanliknbare med periodar før 2020.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Mars 2021Mars 2020Endring i prosent
Mars 2020 - Mars 2021
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Prisane er gjennomsnittlege utsalsprisar innhenta til konsumprisindeksen. Prisane inkl. skattar og avgifter
3Bensin blyfri 95 oktan
4Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt602650-7,4
Bilbensin3726510,8
Autodiesel42442287,0
 
Autodiesel, pris14,5814,341,7
Bilbensin, pris15,5915,192,6