Hva driver prisene på drivstoff?

Langt mer enn oljeprisen påvirker bensinprisene

Publisert:

I sommer steg bensinprisene kraftig: Prisen norske bilister måtte betale, økte med hele 6 prosent fra mai til juni og 1,6 prosent fra juni til juli, mens råoljeprisen falt med nesten 6 prosent i samme periode. Så hva skjedde med bensinprisen sommeren 2015? Ble også dieselprisene berørt av dette?

Det blir på årsbasis omsatt rundt 4 milliarder liter drivstoff i Norge: omkring 2,9 milliarder liter diesel og 1,2 milliarder liter bensin i 2014. En pumpepris på rundt 13 kroner for diesel og 15 kroner for bensin innebærer at årlige drivstoffkostnader for næringsliv og husholdninger utgjør nær 70 milliarder kroner. For en gjennomsnittshusholdning utgjør drivstoffutgiftene 2,9 prosent av det samlede forbruket. Ifølge siste forbruksundersøkelse fra 2012 bruker norske husholdninger i underkant av 13 000 kroner i året på drivstoff. Mange er derfor opptatt av svingningene i drivstoffprisene og faktorene man antar bestemmer prisen, slik som utviklingen i råoljeprisen.

I denne artikkelen ser vi på forholdet mellom verdensmarkedets oljepris og pumpeprisene på bensin og diesel i Norge og hvorfor olje- og pumpeprisene utvikler seg ulikt. Vi ser også på utviklingen i samlet drivstoffforbruk i Norge og hva slags drivstoff forbrukerne foretrekker.

Hvilke statistikker er brukt i artikkelen?

I artikkelen bruker vi data fra statistikkene salg av petroleumsprodukter, produsentprisindeksen og konsumprisindeksen. I tillegg bruker vi noe statistikk fra Norsk Petroleumsinstitutt. SSBs månedlige forbrukerpriser på drivstoff beregnes som et veid gjennomsnitt av alle dager i midtuken. De internasjonale drivstoffprisene blir hentet av Norsk Petroleumsinstitutt fra Thomson Reuters og beregnes som et gjennomsnitt av fem ukedager i perioden 12.-18. i hver måned.

Oljepris og bensinpris kan gå i hver sin retning

Det at oljeprisen styrer, eller burde styre, utviklingen i forbrukerpriser på drivstoff, er en almen oppfatning. Går oljeprisen ned, forventer forbrukerne vanligvis at drivstoffprisene går samme vei. Det er selvfølgelig naturlig å tenke slik da oljeprisen er den viktigste råvaren i produksjon av petroleumsbasert drivstoff. Men drivstoffprisene følger ikke utviklingen på råolje til enhver tid. Tar vi for oss prisutviklingen i forbrukerpriser for bensin og diesel og råoljepriser i en tiårsperiode, ser det ut som forbrukerprisene forandrer seg i tråd med endringene i oljeprisen, slik figur 1 viser. Prisene på diesel har fulgt råoljeprisen gjennom hele perioden. Men vi ser også at prisene på bensin og råolje trakk i hver sin retning i juli 2015.

Figur 1. Forbrukerpriser på bensin og diesel og internasjonal råoljepris i perioden januar 2005-september 2015

Olje Bensin, 95 oktan Diesel
Jan. 2005 66 84.5 86.7
Feb. 2005 69.3 85.8 85.5
Mars 2005 79.7 87.4 90.2
Apr. 2005 78.4 93.1 93.8
Mai 2005 74.3 92.2 92.7
Juni 2005 84.7 93.1 94.9
Juli 2005 91.9 96.4 97.4
Aug. 2005 100.6 96.5 96.8
Sep. 2005 97.1 100 96.4
Okt. 2005 92.8 98 98.1
Nov. 2005 89.2 92.6 94.2
Des. 2005 91.7 93.6 95.4
Jan. 2006 100.6 97.1 98
Feb. 2006 97.4 97.2 98
Mars 2006 98.1 97.3 100.5
Apr. 2006 108.9 102.2 101.8
Mai 2006 102.4 103.5 101.4
Juni 2006 101.8 103.6 100.9
Juli 2006 110.3 107.6 103.6
Aug. 2006 109.1 107.1 102.1
Sep. 2006 95.7 99.2 103.1
Okt. 2006 91.8 96.3 98.8
Nov. 2006 90.3 94.4 97.9
Des. 2006 93.7 94.6 98
Jan. 2007 83.4 94.2 95.2
Feb. 2007 85.8 95.3 98.1
Mars 2007 90.2 98.6 98.4
Apr. 2007 95.7 101.8 100.4
Mai 2007 95.7 105.5 97.1
Juni 2007 100.6 105.2 99.7
Juli 2007 106.2 106.3 101.1
Aug. 2007 98.9 103.8 101.8
Sep. 2007 103.9 102 102.3
Okt. 2007 105.6 99.4 100.4
Nov. 2007 118.7 106.4 110.7
Des. 2007 118.3 104.9 112.4
Jan. 2008 118.1 106.4 110.5
Feb. 2008 121.7 107.1 114
Mars 2008 126.8 109.1 119.9
Apr. 2008 130.3 108.6 118.2
Mai 2008 147.5 113.4 126.4
Juni 2008 161.1 116.5 130.7
Juli 2008 154.9 120.5 134.6
Aug. 2008 143.2 114.8 126.9
Sep. 2008 132.4 114.7 125.7
Okt. 2008 109.2 109.8 121.2
Nov. 2008 85.4 99 112.8
Des. 2008 67.5 91.6 104.4
Jan. 2009 70.9 95.3 107.8
Feb. 2009 67.9 96.9 102.6
Mars 2009 73.8 96 98.1
Apr. 2009 77 100.4 102.5
Mai 2009 87.2 103.7 104
Juni 2009 101.9 110.1 105.9
Juli 2009 94.5 107.5 105.9
Aug. 2009 103.4 109.8 108.1
Sep. 2009 93.3 108.7 106.8
Okt. 2009 96.1 104.9 104
Nov. 2009 102 107.4 108.5
Des. 2009 100.6 107.3 107.5
Jan. 2010 102 109.7 112.1
Feb. 2010 102.7 109.4 110.1
Mars 2010 109.8 112.9 113.6
Apr. 2010 117 114.8 115.8
Mai 2010 111 114.2 116.1
Juni 2010 112.5 113.4 115.6
Juli 2010 111 112.7 114.7
Aug. 2010 109.6 110.5 113.5
Sep. 2010 109.4 110.4 114
Okt. 2010 112.8 111.4 116.3
Nov. 2010 118.5 113.1 119.1
Des. 2010 127.6 117.2 123.5
Jan. 2011 132.5 118.1 124.5
Feb. 2011 139.1 119 127.5
Mars 2011 149.4 123.5 131.1
Apr. 2011 156.6 126.1 131.9
Mai 2011 147.9 126.6 128.6
Juni 2011 147 126.3 129.1
Juli 2011 149 125.9 129.7
Aug. 2011 140.9 124.6 128.4
Sep. 2011 148.4 124.2 127.1
Okt. 2011 144.2 123.6 127.8
Nov. 2011 148.6 122.5 129.3
Des. 2011 147.6 122.3 128.8
Jan. 2012 154 127.3 132.2
Feb. 2012 158.2 130.3 132.9
Mars 2012 166.2 133.3 132.8
Apr. 2012 160.4 136.9 133.7
Mai 2012 150.2 131.8 129.8
Juni 2012 133.6 129 126.3
Juli 2012 145 128.9 125.2
Aug. 2012 155.6 131.4 128.9
Sep. 2012 149.5 134.9 130.9
Okt. 2012 147.4 131.6 129.6
Nov. 2012 145.7 126.9 127.7
Des. 2012 144.2 126 126.5
Jan. 2013 146.5 127.7 127.9
Feb. 2013 149.8 129.8 129.5
Mars 2013 145.7 129.8 128.3
Apr. 2013 138.2 128.6 124.8
Mai 2013 137.7 128.8 126.2
Juni 2013 141.1 129.5 126.4
Juli 2013 151.7 133.5 130.6
Aug. 2013 154.5 133.6 130.4
Sep. 2013 155.1 133.3 132
Okt. 2013 151 131.2 131.9
Nov. 2013 151.6 129.6 130.4
Des. 2013 158 130.1 130.9
Jan. 2014 155.5 132.1 132.4
Feb. 2014 155.7 131.5 131.8
Mars 2014 149.6 130.3 129.5
Apr. 2014 149.6 130.2 127.4
Mai 2014 151.7 133.2 129.3
Juni 2014 157.1 132.6 127.7
Juli 2014 153.9 135.5 130
Aug. 2014 147.2 133.9 130
Sep. 2014 144.5 132.5 128.1
Okt. 2014 134.3 129.4 125.8
Nov. 2014 125.3 128.3 127.5
Des. 2014 104.9 121.6 123.3
Jan. 2015 87.4 122.1 122.2
Feb. 2015 104.1 120 119.1
Mars 2015 105.2 123.6 122.4
Apr. 2015 110.8 126.5 124.3
Mai 2015 115.1 124 118.1
Juni 2015 117.4 130.1 123.9
Juli 2015 109.1 132.2 123.6
Aug. 2015 91.4 127.1 116.8
Sep. 2015 97.2 121.3 118.3

Det at de norske drivstoffprisene ikke endrer seg like kraftig som råoljeprisen - og til tider har en prisutvikling forskjellig fra råolje - kan i all hovedsak forklares med følgende faktorer:

  • Stor andel avgifter i de norske pumpeprisene
  • Utviklingen i internasjonale drivstoffpriser
  • Valutakurser

Avgifter demper prissvingengene

Når vi kjøper drivstoff her i landet, betaler vi tre typer avgifter:

  • Veibruksavgift på bensin/diesel
  • CO2-avgift
  • Merverdiavgift (moms)

I 2015 var veibruksavgiften på bensin satt til 4,87 kroner per liter, mens tilsvarende avgift på diesel bare var 3,36 kroner. CO2-avgiften var 0,95 kroner per liter for bensin og 1,09 kroner for diesel. Satser for veibruks- og CO2-avgiftene blir justert én gang i året, mens merverdiavgiften alltid utgjør 25 prosent av utsalgsprisen. Til sammen utgjør avgiftene over 65 prosent av kjøperprisen på bensin og litt over 60 prosent av kjøperprisen på autodiesel. Bensinstasjonenes innkjøpspris og den prosentandelen stasjonen tjener på salget, utgjør de resterende 35-40 prosentene. Innkjøpsprisen til bensinstasjonene er styrt av tilbuds- og etterspørselsforhold på verdensmarkedet og varierer mye. Det at innkjøpsprisen utgjør så lite av forbrukerprisen, betyr at det bare er en liten del av prisen som endrer seg i tråd med utviklingen i den internasjonale drivstoffprisen. Den store andelen av avgifter i pumpeprisene bidrar derfor til å dempe prisendringene til forbrukerne.

Som figur 2 og 3 viser, hadde de norske forbrukerprisene på bensin og diesel lavere veksttakt i perioder med både stigende og fallende internasjonale bensin- og dieselpriser. Med andre ord var prisene her til lands mindre volatile enn de internasjonale prisene. I perioden juli-desember 2008 falt den internasjonale prisen på bensin med over 55 prosent, mens den norske forbrukerprisen bare gikk ned om lag 25 prosent. Fra desember 2008 til juli 2014 hadde de internasjonale bensinprisene en kraftig stigning på mer enn 150 prosent, mens de norske pumpeprisene bare steg litt under 50 prosent. Dette er i tråd med at avgiftene utgjør en så stor andel av prisen. De internasjonale prisene på både bensin og diesel falt mellom sommeren 2014 og vinteren 2015. Siden vinteren 2015 har imidlertid bensinprisene igjen økt til omtrent samme prisnivå som vi har sett før prisfallet, mens literprisene på diesel forble på et nivå på rundt 12 kroner resten av perioden vi har analysert. Ser vi tiårsperioden under ett, har de internasjonale bensinprisene steget med om lag 40 prosent mer enn de norske forbrukerprisene på bensin. For diesel har det vært godt samsvar mellom utviklingen i de internasjonale og de nasjonale prisene.

Figur 2. Bensinpriser og avgifter, januar 2005-september 2015

Internasjonal pris Norsk forbrukerpris Avgifter i alt
Jan. 2005 1.90 9.7 7.24
Feb. 2005 2.08 9.8 7.26
Mars 2005 2.10 10 7.31
Apr. 2005 2.36 10.7 7.49
Mai 2005 2.26 10.6 7.46
Juni 2005 2.61 10.7 7.49
Juli 2005 2.83 11.1 7.59
Aug. 2005 3.14 11.1 7.59
Sep. 2005 3.22 11.4 7.66
Okt. 2005 2.85 11.2 7.61
Nov. 2005 2.54 10.6 7.46
Des. 2005 2.71 10.7 7.49
Jan. 2006 2.98 11.1 7.67
Feb. 2006 2.64 11.1 7.67
Mars 2006 2.94 11.2 7.69
Apr. 2006 3.42 11.7 7.82
Mai 2006 3.29 11.9 7.87
Juni 2006 3.35 11.9 7.87
Juli 2006 3.76 12.3 7.97
Aug. 2006 3.34 12.3 7.97
Sep. 2006 2.71 11.4 7.74
Okt. 2006 2.60 11 7.64
Nov. 2006 2.52 10.8 7.59
Des. 2006 2.61 10.8 7.59
Jan. 2007 2.27 10.8 7.67
Feb. 2007 2.48 10.9 7.70
Mars 2007 2.83 11.3 7.80
Apr. 2007 3.24 11.7 7.90
Mai 2007 3.55 12.1 8.00
Juni 2007 3.52 12.1 8.00
Juli 2007 3.29 12.2 8.02
Aug. 2007 3.14 11.9 7.95
Sep. 2007 3.09 11.7 7.90
Okt. 2007 2.99 11.4 7.82
Nov. 2007 3.39 12.2 8.02
Des. 2007 3.35 12 7.97
Jan. 2008 3.18 12.2 8.18
Feb. 2008 3.51 12.3 8.21
Mars 2008 3.31 12.5 8.26
Apr. 2008 3.64 12.4 8.23
Mai 2008 4.04 13 8.38
Juni 2008 4.40 13.3 8.46
Juli 2008 4.31 13.8 8.58
Aug. 2008 3.93 13.2 8.43
Sep. 2008 3.79 13.1 8.41
Okt. 2008 2.93 12.6 8.28
Nov. 2008 2.31 11.3 7.96
Des. 2008 1.87 10.3 7.71
Jan. 2009 2.08 10.8 8.00
Feb. 2009 2.18 10.9 8.03
Mars 2009 2.05 10.8 8.00
Apr. 2009 2.53 11.3 8.13
Mai 2009 2.90 11.7 8.23
Juni 2009 3.46 12.4 8.40
Juli 2009 2.86 12.1 8.33
Aug. 2009 3.18 12.4 8.40
Sep. 2009 2.86 12.3 8.38
Okt. 2009 2.75 11.8 8.25
Nov. 2009 2.98 12.1 8.33
Des. 2009 2.82 12.1 8.33
Jan. 2010 3.09 12.4 8.50
Feb. 2010 3.03 12.3 8.48
Mars 2010 3.45 12.7 8.58
Apr. 2010 3.50 13 8.65
Mai 2010 3.46 12.9 8.63
Juni 2010 3.46 12.8 8.60
Juli 2010 3.22 12.7 8.58
Aug. 2010 3.21 12.5 8.53
Sep. 2010 3.35 12.4 8.50
Okt. 2010 3.45 12.6 8.55
Nov. 2010 3.51 12.8 8.60
Des. 2010 3.72 13.2 8.70
Jan. 2011 3.76 13.3 8.83
Feb. 2011 3.70 13.4 8.85
Mars 2011 4.35 13.9 8.98
Apr. 2011 4.67 14.2 9.05
Mai 2011 4.39 14.3 9.08
Juni 2011 4.23 14.3 9.08
Juli 2011 4.43 14.2 9.05
Aug. 2011 4.08 14.1 9.03
Sep. 2011 4.33 14 9.00
Okt. 2011 4.24 13.9 8.98
Nov. 2011 4.00 13.8 8.95
Des. 2011 4.05 13.8 8.95
Jan. 2012 4.40 14.4 9.18
Feb. 2012 4.57 14.7 9.26
Mars 2012 4.99 15.1 9.36
Apr. 2012 5.18 15.4 9.43
Mai 2012 4.54 14.9 9.31
Juni 2012 4.16 14.6 9.23
Juli 2012 4.61 14.6 9.23
Aug. 2012 4.94 14.8 9.28
Sep. 2012 5.05 15.2 9.38
Okt. 2012 4.73 14.8 9.28
Nov. 2012 4.15 14.3 9.16
Des. 2012 4.02 14.2 9.13
Jan. 2013 4.25 14.4 9.29
Feb. 2013 4.59 14.7 9.37
Mars 2013 4.18 14.7 9.37
Apr. 2013 4.03 14.5 9.32
Mai 2013 4.15 14.5 9.32
Juni 2013 4.16 14.6 9.34
Juli 2013 4.59 15.1 9.47
Aug. 2013 4.53 15.1 9.47
Sep. 2013 4.42 15.1 9.47
Okt. 2013 4.28 14.8 9.39
Nov. 2013 4.40 14.6 9.34
Des. 2013 4.38 14.7 9.37
Jan. 2014 4.40 14.9 9.53
Feb. 2014 4.54 14.8 9.50
Mars 2014 4.34 14.7 9.48
Apr. 2014 4.63 14.7 9.48
Mai 2014 4.51 15 9.55
Juni 2014 4.73 15 9.55
Juli 2014 4.75 15.3 9.63
Aug. 2014 4.47 15.1 9.58
Sep. 2014 4.52 15 9.55
Okt. 2014 4.08 14.6 9.45
Nov. 2014 3.88 14.5 9.43
Des. 2014 3.20 13.7 9.23
Jan. 2015 2.75 13.8 9.27
Feb. 2015 3.33 13.6 9.22
Mars 2015 3.80 13.9 9.30
Apr. 2015 3.73 14.3 9.40
Mai 2015 3.81 14 9.32
Juni 2015 4.25 14.7 9.50
Juli 2015 4.24 14.9 9.55
Aug. 2015 3.8 14.3 9.40
Sep. 2015 3.25 13.7 9.25

Figur 3. Dieselpriser og avgifter, januar 2005-september 2015

Internasjonal pris Norsk forbrukerpris Avgifter i alt
Jan. 2005 2.33 8.8 5.64
Feb. 2005 2.40 8.7 5.62
Mars 2005 2.90 9.2 5.74
Apr. 2005 2.85 9.6 5.84
Mai 2005 2.62 9.5 5.82
Juni 2005 3.12 9.7 5.87
Juli 2005 3.07 9.9 5.92
Aug. 2005 3.36 9.9 5.92
Sep. 2005 3.28 9.8 5.89
Okt. 2005 3.53 10 5.94
Nov. 2005 3.04 9.6 5.84
Des. 2005 3.04 9.7 5.87
Jan. 2006 3.19 10 6.00
Feb. 2006 3.15 10 6.00
Mars 2006 3.32 10.3 6.08
Apr. 2006 3.45 10.4 6.10
Mai 2006 3.37 10.3 6.08
Juni 2006 3.46 10.3 6.08
Juli 2006 3.61 10.6 6.15
Aug. 2006 3.59 10.4 6.10
Sep. 2006 3.20 10.5 6.13
Okt. 2006 3.33 10.1 6.03
Nov. 2006 3.10 10 6.00
Des. 2006 2.99 10 6.00
Jan. 2007 2.72 9.7 5.99
Feb. 2007 2.84 10 6.06
Mars 2007 2.91 10 6.06
Apr. 2007 3.11 10.2 6.11
Mai 2007 3.17 9.9 6.04
Juni 2007 3.33 10.2 6.11
Juli 2007 3.28 10.3 6.14
Aug. 2007 3.28 10.4 6.16
Sep. 2007 3.46 10.4 6.16
Okt. 2007 3.47 10.2 6.11
Nov. 2007 4.12 11.3 6.39
Des. 2007 3.91 11.5 6.44
Jan. 2008 3.67 11.3 6.68
Feb. 2008 4.07 11.6 6.75
Mars 2008 4.52 12.2 6.90
Apr. 2008 4.62 12.1 6.88
Mai 2008 5.36 12.9 7.08
Juni 2008 5.57 13.3 7.18
Juli 2008 5.47 13.7 7.38
Aug. 2008 4.66 12.9 7.18
Sep. 2008 4.61 12.8 7.15
Okt. 2008 4.04 12.4 7.05
Nov. 2008 3.53 11.5 6.83
Des. 2008 2.83 10.6 6.60
Jan. 2009 2.95 11 6.82
Feb. 2009 2.38 10.4 6.67
Mars 2009 2.33 10 6.57
Apr. 2009 2.67 10.4 6.67
Mai 2009 2.68 10.6 6.72
Juni 2009 3.18 10.8 6.77
Juli 2009 2.82 10.8 6.77
Aug. 2009 3.16 11 6.82
Sep. 2009 2.85 10.9 6.80
Okt. 2009 3.00 10.6 6.72
Nov. 2009 2.99 11.1 6.85
Des. 2009 2.97 11 6.82
Jan. 2010 3.09 11.4 6.99
Feb. 2010 3.16 11.2 6.94
Mars 2010 3.38 11.6 7.04
Apr. 2010 3.63 11.8 7.09
Mai 2010 3.53 11.8 7.09
Juni 2010 3.68 11.8 7.09
Juli 2010 3.50 11.7 7.07
Aug. 2010 3.45 11.6 7.04
Sep. 2010 3.57 11.6 7.04
Okt. 2010 3.61 11.8 7.09
Nov. 2010 3.75 12.1 7.17
Des. 2010 3.95 12.6 7.29
Jan. 2011 4.24 12.7 7.39
Feb. 2011 4.32 13 7.46
Mars 2011 4.71 13.4 7.56
Apr. 2011 4.73 13.4 7.56
Mai 2011 4.40 13.1 7.49
Juni 2011 4.58 13.2 7.51
Juli 2011 4.68 13.2 7.51
Aug. 2011 4.37 13.1 7.49
Sep. 2011 4.55 12.9 7.44
Okt. 2011 4.63 13 7.46
Nov. 2011 4.94 13.2 7.51
Des. 2011 4.60 13.1 7.49
Jan. 2012 4.94 13.5 7.66
Feb. 2012 4.94 13.5 7.66
Mars 2012 5.13 13.5 7.66
Apr. 2012 5.01 13.6 7.68
Mai 2012 4.74 13.2 7.58
Juni 2012 4.38 12.9 7.51
Juli 2012 4.79 12.8 7.48
Aug. 2012 5.07 13.1 7.56
Sep. 2012 5.00 13.3 7.61
Okt. 2012 4.97 13.2 7.58
Nov. 2012 4.73 13 7.53
Des. 2012 4.47 12.9 7.51
Jan. 2013 4.59 13 7.61
Feb. 2013 4.77 13.2 7.66
Mars 2013 4.61 13.1 7.64
Apr. 2013 4.20 12.7 7.54
Mai 2013 4.38 12.9 7.59
Juni 2013 4.43 12.9 7.59
Juli 2013 4.80 13.3 7.69
Aug. 2013 4.73 13.3 7.69
Sep. 2013 4.83 13.5 7.74
Okt. 2013 4.82 13.4 7.71
Nov. 2013 4.83 13.3 7.69
Des. 2013 4.90 13.3 7.69
Jan. 2014 4.80 13.5 7.82
Feb. 2014 4.89 13.4 7.79
Mars 2014 4.59 13.2 7.74
Apr. 2014 4.79 13 7.69
Mai 2014 4.67 13.2 7.74
Juni 2014 4.76 13 7.69
Juli 2014 4.70 13.2 7.74
Aug. 2014 4.60 13.2 7.74
Sep. 2014 4.58 13.1 7.72
Okt. 2014 4.23 12.8 7.64
Nov. 2014 4.28 13 7.69
Des. 2014 3.60 12.6 7.59
Jan. 2015 3.16 12.5 7.58
Feb. 2015 3.80 12.1 7.48
Mars 2015 3.70 12.5 7.58
Apr. 2015 3.81 12.7 7.63
Mai 2015 3.85 12 7.45
Juni 2015 3.87 12.6 7.60
Juli 2015 3.61 12.6 7.60
Aug. 2015 3.3 11.9 7.43
Sep. 2015 3.23 12.1 7.48

Lite drivstoff på lager gir høyere bensinpris

Sommeren 2015 økte både de internasjonale bensinprisene og prisene på bensinstasjonene hjemme i Norge. Prisoppgangen på bensin i Norge kan derfor antakelig i hovedsak forklares med økte innkjøpspriser til bensinstasjonene.

Men hvorfor økte den internasjonale prisen på bensin når oljeprisen gikk ned?

Figur 4

Internasjonale priser på bensin og diesel og råolje i perioden januar 2005-september 2015

Til tross for at råolje er den viktigste råvaren brukt i produksjon av drivstoff, kan ulike internasjonale forhold gi motsatt prisutvikling på råolje og oljeprodukter, som figur 4 viser. Det var nettopp dét som skjedde i bensinmarkedet sist sommer. Blant årsakene til oppgangen i den internasjonale bensinprisen var:

  • streik på amerikanske raffinerier
  • mindre drivstofflagre
  • den såkalte kjøresesongen i USA.

Bensin er den drivstofftypen som det går mest av i USA. Kjøresesongen er noe som påvirker drivstoffmarkedet hvert år. I tillegg har streik på flere store amerikanske raffinerier i mai 2015 ført til at USA måtte dekke sin innenlandske etterspørsel etter bensin ved hjelp av import fra Europa. Økende etterspørsel og redusert produksjon var årsaken til nedgangen i bensinlagrene. Alle disse forholdene til sammen førte til prisoppgang på bensin fra mai til juli 2015.

Svakere krone dempet prisnedgangen på olje

Olje og drivstoff handles på internasjonale råvaremarkeder, og prisene fastsettes i amerikanske dollar (USD). Det betyr at når vi snakker om råoljeprisen, er det først og fremst prisen i dollar per oljefat vi tenker på. Hvis oljeprisen faller fra for eksempel 60 til 50 USD, må både nordmenn og tyskere betale 17 prosent mindre for råolje målt i amerikanske dollar. Tar vi utgangspunkt i den nasjonale valutaen, står nordmenn og tyskere derimot overfor forskjellig prisendring, avhengig av utviklingen i valutakursen på henholdsvis norske kroner og euro. Avhengig av om den nasjonale valutaen styrker eller svekker seg mot dollaren, kan omregningen forsterke eller dempe et prisfall. Som det fremgår av figur 5, var prisøkningen på olje målt i amerikanske dollar mye sterkere i perioden fra andre halvår 2007 til første halvår 2008 og fra første halvår 2011 til andre halvår 2014. Årsaken til dette er at den norske kronen ble styrket mot amerikanske dollar. Det er vanlig å anta at verdien av norske kroner er sterkt knyttet til oljeprisen, slik at den styrker seg når oljeprisen går opp. Når oljeprisen synker, vil kronen som regel svekke seg og dempe prisnedgangen på olje målt i norske kroner. En svak krone har dempet prisnedgangen på olje siden slutten av 2014, som figur 5 viser. Denne valutaeffekten kan også sees i drivstoffmarkedet.

Figur 5. Utvikling i råoljepris. Januar 2005-september 2015

Oljepris, målt i NOK Oljepris, målt i USD
Jan. 2005 66.2 67.7
Feb. 2005 69.1 69.1
Mars 2005 78.1 80.6
Apr. 2005 79.1 80.1
Mai 2005 75 75.4
Juni 2005 83 81.9
Juli 2005 91.6 89.2
Aug. 2005 98.9 98.3
Sep. 2005 96.7 97.1
Okt. 2005 93 91.3
Nov. 2005 88.3 85.1
Des. 2005 92.3 87.8
Jan. 2006 99.2 95.6
Feb. 2006 98.4 93.3
Mars 2006 98.7 95.2
Apr. 2006 108.5 108.8
Mai 2006 102.9 107.8
Juni 2006 102.3 105.3
Juli 2006 110 112.5
Aug. 2006 109.6 112.5
Sep. 2006 95.6 94.3
Okt. 2006 92.4 88.8
Nov. 2006 89.9 89.9
Des. 2006 92.6 96
Jan. 2007 83.1 83.5
Feb. 2007 86.2 89.2
Mars 2007 91.6 95.5
Apr. 2007 97.1 103.5
Mai 2007 96.8 102.9
Juni 2007 102.4 109.1
Juli 2007 106.1 117.3
Aug. 2007 100.7 110.2
Sep. 2007 104.3 118.5
Okt. 2007 108.3 128.2
Nov. 2007 120.6 142.6
Des. 2007 120.9 140.8
Jan. 2008 120.1 142.2
Feb. 2008 123.1 146.1
Mars 2008 128 159.8
Apr. 2008 133.5 169
Mai 2008 152.5 193.1
Juni 2008 161.4 201.1
Juli 2008 162.4 203.7
Aug. 2008 145.1 174.5
Sep. 2008 134.9 152.1
Okt. 2008 118.1 117
Nov. 2008 87.8 81.2
Des. 2008 71.3 65.2
Jan. 2009 73.4 67.5
Feb. 2009 70.1 65.3
Mars 2009 75.8 71.5
Apr. 2009 79.5 76.3
Mai 2009 89.9 89.3
Juni 2009 105.2 105.4
Juli 2009 97.3 98.1
Aug. 2009 106.6 112.4
Sep. 2009 96.3 104.4
Okt. 2009 99.2 112.6
Nov. 2009 105.2 119.4
Des. 2009 103.8 115.5
Jan. 2010 105.3 117.5
Feb. 2010 106 114.7
Mars 2010 113.3 122.4
Apr. 2010 120.7 130.6
Mai 2010 114.5 116.7
Juni 2010 116.1 114.7
Juli 2010 114 116.2
Aug. 2010 113.7 118.3
Sep. 2010 112.9 119.3
Okt. 2010 116.5 127.8
Nov. 2010 122.3 131.2
Des. 2010 131.4 140.7
Jan. 2011 136.7 149.4
Feb. 2011 143.6 160.4
Mars 2011 154 176.3
Apr. 2011 161.3 190.8
Mai 2011 152.5 178.8
Juni 2011 151.6 178.3
Juli 2011 153.6 180.2
Aug. 2011 145.3 171.3
Sep. 2011 153.7 175.3
Okt. 2011 148 167.5
Nov. 2011 153.3 170.9
Des. 2011 152.6 166.2
Jan. 2012 158.9 171
Feb. 2012 163.2 183
Mars 2012 171.4 192.3
Apr. 2012 165.4 184.3
Mai 2012 156.6 169.7
Juni 2012 137.9 146.7
Juli 2012 149.6 157.8
Aug. 2012 160.3 173.7
Sep. 2012 154.3 171.7
Okt. 2012 152.1 170.5
Nov. 2012 150.3 168.2
Des. 2012 148.7 169.8
Jan. 2013 151 174
Feb. 2013 154.8 178.3
Mars 2013 150.4 166.9
Apr. 2013 142.8 157.8
Mai 2013 142.1 156.2
Juni 2013 145.6 158.8
Juli 2013 156.4 166.1
Aug. 2013 159.9 171.6
Sep. 2013 160.2 171.7
Okt. 2013 155.8 167.5
Nov. 2013 158.2 166.6
Des. 2013 163.4 170.6
Jan. 2014 160.6 166.7
Feb. 2014 160.2 167.7
Mars 2014 154.4 164.8
Apr. 2014 154.7 165.9
Mai 2014 156.6 168.9
Juni 2014 162.1 171.6
Juli 2014 158.9 164.2
Aug. 2014 151.9 156.9
Sep. 2014 149.1 150.6
Okt. 2014 139 135.6
Nov. 2014 129.6 121.9
Des. 2014 108.2 95.3
Jan. 2015 90.2 75.1
Feb. 2015 107.4 90.5
Mars 2015 108.4 87
Apr. 2015 114.3 92.8
Mai 2015 119.2 101.1
Juni 2015 121.3 99.5
Juli 2015 112.6 88.7
Aug. 2015 94.3 73.2
Sep. 2015 97.2 75

Jevnt drivstoffsalg - tross svingende priser

Salget av bensin og diesel har holdt seg stabilt i Norge de siste ti årene, det ser ikke ut til at økte priser på drivstoff gir store utslag i salgstallene. I perioden 2005-2014 har salget av drivstoff holdt seg jevnt på rundt 4 milliarder liter årlig. Avgiftsredusert anleggsdiesel er holdt utenfor i denne sammenhengen.

Ser vi nærmere på perioder der forbrukerprisen på bensin og diesel har vært høye - som for eksempel i juni måned i 2008 og 2014 - ser prisøkningen ikke ut til å påvirke salget av drivstoff nevneverdig. I juni måned i årene fra 2005 til 2015 har det i gjennomsnitt blitt solgt 370 millioner liter drivstoff. I perioder med høye priser, som i juni 2008 og juni 2014, var salget på henholdsvis 372 og 373 millioner liter.

Figur 6. Solgt drivstoff i juni måned 2005-2015

Millioner liter
2005 362.693186
2006 364.43116
2007 372.052926
2008 372.037645
2009 371.738639
2010 377.907075
2011 366.769819
2012 355.764113
2013 368.536483
2014 373.011419
2015 390.201129

Mer diesel og mindre bensin

Selv om samlet salg av bensin og diesel har holdt seg jevnt på rundt 4 milliarder liter i året, har fordelingen mellom bensin og diesel blitt endret. I 2005 var 55 prosent av drivstoffsalget bensin, mens 45 prosent var diesel. I 2014 var andelen bensin falt til 30 prosent og dieselandelen steget til 70 prosent, slik figur 7 viser.

Figur 7. Salg av bensin og diesel. 2005-2014

Bensin Diesel
2005 2138 1778
2006 2057 1956
2007 1951 2163
2008 1829 2278
2009 1716 2332
2010 1624 2521
2011 1491 2621
2012 1394 2726
2013 1308 2802
2014 1235 2901

Andelen nyregistrerte biler med dieselmotor var på topp i 2011: Over tre fjerdedeler ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Mulige forklaringer på den store andelen dieselbiler kan være at biler utstyrt med dieselmotorer en stund ble ansett som mer miljøvennlige fordi de slipper ut mindre CO2 enn bensinbilene. Denne forskjellen førte til reduserte avgifter på dieselbiler i 2007. Videre har dieselmotoren tradisjonelt gitt lavere forbruk, og dens drivstoff har vært billigere enn bensin.

Bensinmotoren i ferd med å gjenerobre tapt terreng

De senere årene har konsekvensen av blant annet partikkelutslipp endret synet på dieselmotorens miljøvennlighet.

Ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at andelen bensindrevne biler er på vei opp igjen. Hittil i år er andelen nyregistrerte biler med dieselmotor på 41 prosent. Bensinandelen er på 37 prosent og elbilandelen på 18 prosent. Plug-in-hybridene har en andel på 4 prosent så langt i år. Utviklingen av bedre bensinmotorer og økt salg av el- og hybridbiler er blant årsakene til at andelen nyregistrerte dieselbiler er på vei ned.