437152_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
437152
statistikk
2021-03-22T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2021, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Februar 2021Februar 2020Endring i prosent
Februar 2020 - Februar 2021
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Prisane er gjennomsnittlege utsalsprisar innhenta til konsumprisindeksen. Prisane inkl. skattar og avgifter
3Bensin blyfri 95 oktan
4Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt510569-10,4
Bilbensin36673-9,6
Autodiesel4219221-0,9
 
Autodiesel, pris14,7314,84-0,7
Bilbensin, pris15,5715,60-0,2