407655_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
407655
statistikk
2020-05-18T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
April 2020April 2019Endring i prosent
April 2019 - April 2020
1Bensin blyfri 95 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt482610-21,0
Bilbensin6588-26,1
Autodiesel3188229-17,9
 
Autodiesel, pris13,6514,81-7,8
Bilbensin, pris13,6915,80-13,4