286081_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286081
statistikk
2018-01-18T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffdesember 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Desember 2017Desember 2016Endring i prosent
Desember 2016 - Desember 2017
1Bensin blyfri 95 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt6346084,3
Bilbensin87852,4
Autodiesel32492442,0
 
Autodiesel, pris13,3912,259,3
Bilbensin, pris14,2313,892,4