148774_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
148774
Økt råoljeproduksjon, redusert gassproduksjon
statistikk
2014-11-21T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
ogprodre, Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt), petroleumsproduksjon, oljeproduksjon, gassproduksjon, kondensat, NGL, gjenværende reserver, oljefelt, gassfeltOlje og gass, Energi og industri
true
Statistikken viser produksjon av petroleumsprodukt. Produksjonen av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 158,4 millioner Sm3 o.e. i de tre første kvartalene i 2014.

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)3. kvartal 2014

Denne statistikken er opphørt. Se Oljedirektoratet Faktasider/Faktakart.

Innhold

Publisert:

Økt råoljeproduksjon, redusert gassproduksjon

Produksjonen av råolje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel endte på 158,4 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) de tre første kvartalene i 2014. Dette er en liten økning på 0,2 prosent sammenliknet med samme periode i 2013. Produksjonen av olje økte, mens gassproduksjonen ble redusert.

Petroleumsproduksjon i alt, 1 000 Sm312
År/kvartalPetroleumsprodukter i altOljeGassNGLKondensat
1Oljeekvivalenter (o.e) er en summering som benyttes når man skal summere ressursmengder av olje, gass, NGL og kondensat for å få disse på samme måleenhet.
2Kilde: Oljedirektoratet
19731 8701 870000
198254 81728 52823 9602 28643
1992154 846123 99925 8344 95954
2002258 364173 64965 59411 7987 323
2012226 29489 197114 72317 7994 575
2013215 40484 948108 74617 7183 991
4. kvartal 201258 02021 49230 9714 4061 151
1. kvartal 201355 29420 85828 9834 516937
2. kvartal 201352 99320 92226 4194 671981
3. kvartal 201349 81920 45424 3274 0231 015
4. kvartal 201356 48921 90529 0184 5081 058
1. kvartal 201457 55922 13229 5114 943973
2. kvartal 201450 40120 39724 4864 4951 023
3. kvartal 201450 39721 64023 2474 3911 119
Figur 1. Samlet produksjon av olje (inkludert NGL og kondensat) og gass. 3. kvartal

Samlet produksjon av råolje endte på om lag 64,2 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e). Dette tilsvarer en økning på 3,1 prosent eller 1,9 millioner Sm3 o.e. sammenliknet med de tre første kvartalene i 2013. I løpet av de tre første kvartalene i 2014 var det 72 felt som produserte råolje, i samme periode i 2013 var det 71 felt. De tre største av disse var Troll, Ekofisk og Snorre, de stod for henholdsvis 8,5, 7,9 og 6,5 prosent av oljeproduksjonen.

Redusert gassproduksjon

Gassproduksjonen ble redusert sammenliknet med de tre første kvartalene i 2013. Produksjonen endte på 77,2 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 2,5 millioner Sm3 o.e. eller 3,1 prosent. I de tre første kvartalene i år stod gassproduksjonen for omtrent 49 prosent av den totale norske petroleumsproduksjonen. Det var 65 felt som produserte gass i denne perioden. De tre største av disse var Troll med 24,4 prosent av produksjonen, Ormen Lange med 19,5 prosent og Åsgard med 9,6 prosent.

Økt produksjon av NGL og kondensat

Den samlete produksjonen av NGL var på 13,8 millioner Sm3 o.e. de tre første kvartalene i år. Dette er en økning fra samme periode i 2013 på 4,7 prosent. Produksjonen av NGL utgjorde 8,7 prosent av den totale petroleumsproduksjonen.

Produksjonen av kondensat utgjorde kun om lag 2 prosent av den samlete petroleumsproduksjonen. Produksjonen av kondensat endte på 3,1 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på 6,2 prosent sammenliknet med de tre første kvartalene i 2013.