117842_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
117842_tabell
statistikk
2013-09-18T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2013

Innhold