261361_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
261361_tabell
statistikk
2016-08-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 12 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Investeringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kronerfullscreen-iconInvesteringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kronerexcel-iconInvesteringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kronercsv-iconInvesteringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kroner
Tabell 2Investeringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner.fullscreen-iconInvesteringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner.excel-iconInvesteringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner.csv-iconInvesteringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner.
Tabell 3Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kronerfullscreen-iconInvesteringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kronerexcel-iconInvesteringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kronercsv-iconInvesteringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner
Tabell 4Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerfullscreen-iconKvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerexcel-iconKvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronercsv-iconKvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
Tabell 5Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerfullscreen-iconÅrlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerexcel-iconÅrlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronercsv-iconÅrlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
Tabell 6Investeringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerfullscreen-iconInvesteringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronerexcel-iconInvesteringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kronercsv-iconInvesteringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
Tabell 7Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100fullscreen-iconInvesteringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100excel-iconInvesteringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100csv-iconInvesteringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
Tabell 8Investeringer. Utvinning, rørtransport, bergverk, industri og kraft. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerfullscreen-iconInvesteringer. Utvinning, rørtransport, bergverk, industri og kraft. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerexcel-iconInvesteringer. Utvinning, rørtransport, bergverk, industri og kraft. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringercsv-iconInvesteringer. Utvinning, rørtransport, bergverk, industri og kraft. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
Tabell 9Investeringer. Utvinning og rørtransport. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerfullscreen-iconInvesteringer. Utvinning og rørtransport. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerexcel-iconInvesteringer. Utvinning og rørtransport. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringercsv-iconInvesteringer. Utvinning og rørtransport. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
Tabell 10Investeringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerfullscreen-iconInvesteringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerexcel-iconInvesteringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringercsv-iconInvesteringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
Tabell 11Investeringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerfullscreen-iconInvesteringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerexcel-iconInvesteringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringercsv-iconInvesteringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken