Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 2016Endring i prosent
4. kvartal 2015 / 3. kvartal 20151. kvartal 2016 / 4. kvartal 20152. kvartal 2016 / 1. kvartal 2016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft191,3182,8176,8-3,8-4,4-3,3
Utvinning og rørtransport198,2184,4179,6-5,5-7,0-2,6
Industri og bergverksdrift112,1123,1121,8-1,89,8-1,1
Bergverksdrift103,096,986,1-7,5-5,9-11,1
Industri111,2126,7123,2-2,513,9-2,8
Kraftforsyning295,0298,6280,37,71,2-6,1