Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20122013201420152016
Utvinning og rørtransport179 322217 525220 702195 3520
Utvinning av råolje og naturgass i alt178 984214 280216 164190 9700
Leting og konseptstudier32 82939 54640 71634 4510
Feltutbygging51 98463 22572 72659 4510
Varer24 36727 46331 76331 5990
Tjenester15 94123 10122 65515 0660
Produksjonsboring11 67612 66118 30912 7860
Felt i drift89 024105 09690 06481 0260
Varer8 6029 2908 4096 2540
Tjenester36 55239 84934 03022 1830
Produksjonsboring43 87055 95747 62452 5890
Landvirksomhet4 1303 6094 5135 0120
Nedstengning og fjerning1 0172 8048 14511 0300
Rørtransport3373 2454 5384 3820