Tabell

Investeringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20162017
Antatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme årAntatte investeringer mai samme årAntatte investeringer august samme årAntatte investeringer november samme årPåløpte investeringerAntatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme år
Utvinning og rørtransport188 436184 837175 242167 738165 906163 49600153 218150 50700
Utvinning av råolje og naturgass i alt185 556181 956173 402165 946164 530162 10400150 679147 94100
Leting og konseptstudier40 41836 91525 80419 85022 29923 1020026 69926 06400
Feltutbygging59 52959 30559 97658 92855 90453 6100047 06748 08300
Varer34 38935 51734 15032 14434 98433 4920026 27527 48100
Tjenester13 27412 20113 72515 00212 39512 0620012 17312 17200
Produksjonsboring11 86711 58712 10111 7828 5258 056008 6198 43000
Felt i drift69 12169 39570 65871 29070 61770 7270062 69262 27000
Varer5 5945 7036 6865 9195 5035 231005 1555 49900
Tjenester13 87115 41916 74016 76316 04016 7670011 62011 89700
Produksjonsboring49 65648 27347 23248 60949 07348 7290045 91744 87400
Landvirksomhet4 3114 5704 5914 7424 0403 870003 0823 16700
Nedstengning og fjerning12 17711 77012 37411 13811 67010 7960011 1398 35700
Rørtransport2 8802 8811 8401 7921 3771 392002 5392 56600