Tabell

Investeringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal samme år
2016 / 201520152016
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-12,3243 580213 698
Utvinning og rørtransport-17,5198 190163 496
Industri9,520 37122 300
Bergverksdrift-22,1883688
Kraftforsyning12,724 13727 213
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal året før
2017 / 201620162017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-14,5231 167197 632
Utvinning og rørtransport-18,6184 837150 507
Industri-18,819 35515 720
Bergverksdrift-27,8647467
Kraftforsyning17,526 32830 938