430990_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
430990
statistikk
2021-02-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Januar 2021Januar 2021 / Januar 2020Januar 2021
Total produksjon av elektrisk kraft17 45230,9100,0
Vannkraft16 44836,994,3
Varmekraft131-55,40,7
Vindkraft873-14,85,0
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft14 51115,6100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass718-13,94,9
Forbruk i kraftintensiv industri3 2240,122,2
Forbruk i alminnelig forsyning10 57024,472,8