430990_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
430990_tabell
statistikk
2021-02-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetjanuar 2021

Innhold