415631_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
415631
statistikk
2020-10-14T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
September 2020September 2020 / September 2019September 2020
Total produksjon av elektrisk kraft12 04810,0100,0
Vannkraft10 9938,091,2
Varmekraft197-21,91,6
Vindkraft85865,67,1
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 7432,2100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass62449,17,1
Forbruk i kraftintensiv industri2 937-1,933,6
Forbruk i alminnelig forsyning5 1820,859,3