415631_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
415631_tabell
statistikk
2020-10-14T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetseptember 2020

Innhold