415629_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
415629
statistikk
2020-09-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
August 2020August 2020 / August 2019August 2020
Total produksjon av elektrisk kraft11 56714,5100,0
Vannkraft10 83814,093,7
Varmekraft2837,02,4
Vindkraft44636,83,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft8 2553,0100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass74134,09,0
Forbruk i kraftintensiv industri3 035-0,936,8
Forbruk i alminnelig forsyning4 4801,954,3