415629_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
415629_tabell
statistikk
2020-09-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetaugust 2020

Innhold