402243_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402243
statistikk
2020-02-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
GWh12-måneders endringProsentandel
Januar 2020Januar 2020 / Januar 2019Januar 2020
Total produksjon av elektrisk kraft13 336-9,3100,0
Vannkraft12 019-13,490,1
Varmekraft2948,62,2
Vindkraft1 02484,37,7
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 551-7,7100,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass83313,06,6
Forbruk i kraftintensiv industri3 2221,425,7
Forbruk i alminnelig forsyning8 496-12,367,7