402243_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402243_tabell
statistikk
2020-02-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetjanuar 2020

Innhold