402169_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402169
statistikk
2020-01-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 368100,0-10,4
Vannkraft11 29091,3-12,9
Varmekraft2882,3-5,4
Vindkraft7916,446,5
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 801100,0-1,2
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass8386,513,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 05623,9-3,8
Forbruk i alminnelig forsyning8 90869,6-1,4