402169_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
402169_tabell
statistikk
2020-01-30T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetdesember 2019

Innhold