383444_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
383444
statistikk
2019-07-08T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mai 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 810100,0-4,4
Vannkraft9 16893,5-6,0
Varmekraft2842,92,2
Vindkraft3583,760,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 386100,06,9
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6647,1-6,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 06032,6-2,3
Forbruk i alminnelig forsyning5 66160,314,7