383444_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
383444_tabell
statistikk
2019-07-08T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetmai 2019

Innhold