371754_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
371754
statistikk
2019-06-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetapril 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
April 2019ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft9 995100,0-5,2
Vannkraft9 34293,5-6,9
Varmekraft2983,05,0
Vindkraft3553,657,4
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft9 846100,0-6,0
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6686,8-6,1
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 03730,92,4
Forbruk i alminnelig forsyning6 14162,4-9,7