371754_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
371754_tabell
statistikk
2019-06-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetapril 2019

Innhold