364595_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
364595
statistikk
2019-02-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Desember 2018ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 806100,0-7,1
Vannkraft12 96293,9-8,8
Varmekraft3042,23,8
Vindkraft5403,949,8
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft12 956100,0-1,1
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7415,72,4
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 17724,51,7
Forbruk i alminnelig forsyning9 03969,8-2,3